.
پرسش و پاسخ
دوشنبه 3 شهریور 1393 43 - با سلام لطفا توضیح دهید که در خصوص مدیریت پسماندهای ویژه در کشور چه اقداماتی صورت گرفته است و چرا سازمان حفاظت محیط زیست از مدیریت پسماند ویژه در کشور حمایت نمی کند و پسماندها به منظور مدیریت، با هزینه های گزاف به خارج از کشور ارسال می شود؟
به استناد ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، سازمان موظف به انجام مطالعات مکان یابی محل دفع پسماندهای ویژه است که این مطالعات از سال 1385 برای 29 استان انجام شده و برای 2 استان باقیمانده یعنی اردبیل و آذربایجان غربی نیز از محل اعتبارات سال 1393 انجام خواهد شد و در مرحله ابلاغ اعتبار است. براین اساس سازمان می بایست نسبت به معرفی مکان های مطالعه شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور نیز اقدام نماید که در ابتدای مردادماه سال جاری فهرست مکان های فوق به دستگاه های مذکور ابلاغ شده تا نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم جهت بهره برداری از مراکز فوق اقدام کنند. همچنین طبق تبصره 2 ذیل ماده 12 قانون، وزارت کشور موظف است اعتبارات تسهیلات و امکانات لازم را جهت ایجاد و بهره برداری محل دفع پسماندها رأساً یا توسط بخش خصوصی فراهم نماید که این موضوع هم از طریق سازمان در حال پیگیری است. در زمینه حمایت از صنایع بازیافت نیز سازمان در تیرماه سال جاری نسبت به تهیه شیوه نامه حمایت از صنایع بازیافت پاک در کشور در اجرای ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها اقدام و طرح مذکور آماده طرح و تصویب در کارگروه ملی مدیریت پسماند است.
 
امتیاز دهی