.
پرسش و پاسخ
دوشنبه 3 شهریور 1393 40 - دوستدار محیط زیست : با سلام و احترام چرا تبدیل سازمان به وزارتخانه چند سالی است در حد حرف مانده و اقدام اجرایی صورت نمی گیرد؟
سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون ایجاد شده و تغییر آن به وزارتخانه مغایر با ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه است. سازمان در همین چارچوب و با توجه به احیای شورایعالی حفاظت محیط زیست قادر به پیگیری مسایل محیط زیست کشور بوده و تبدیل آن به وزارتخانه امکان حل مشکلات را افزون نخواهد کرد.
 
امتیاز دهی