.
پرسش و پاسخ
دوشنبه 3 شهریور 1393 38 - کارشناس مسئول محیط زیست: سلام سرکار خانم ابتکار. من کارمند 12 سال سابقه یکی از ادارات کل هستم. مشکل معیشت کارمندها رو حل کنید. حل مابقی مشکلات زیست محیطی را بر عهده کارشناس ها بگذارید. مطمئن باشید جواب می گیرید. ضمنا جایی خوانده بودم گفته بودید الان حقوق محیط زیست سایر ادارات مشابه هست نمی دانم من الان حکمم 1/100 است. آیا سایر ادارت هم فوق لیسانس رسمی با 12 سال 1/100 می گیرد؟
مطمئنا افزایش حقوق و انگیزش کارکنان در دستور کار این سازمان است، چنانچه اعمال ضرایب تخصصی برای مشاغل کارشناسی به انجام رسیده است.
 
امتیاز دهی