.
پرسش و پاسخ
شنبه 1 شهریور 1393 30 - از خودروهای یوزو 4 چه خبر؟ چرا خودروهای غیر یورو 4 هنوز شماره می شوند؟
خوشبختانه بعد از 9 سال (بعد از سال 1384) استاندارد یورو 4 در کشور اجرایی شده و در حال حاضر کل خودروهای سواری تولید داخل و وارداتی دارای استاندارد آلودگی یورو 4 هستند.
 
امتیاز دهی