.
پرسش و پاسخ
شنبه 1 شهریور 1393 29 -برای بهبود وضعیت شغلی محیط بانان در یک سال گذشته چه اقدامی صورت گرفته است؟
وضعیت محیط بانان برای ما اهمیت بسیار دارد و برای معیشت، آموزش و توانمندسازی ایشان تلاش کرده ایم. از جمله موارد زیر:
- تبدیل وضعیت حدود 440 نفر از محیط بانان از قراردادی به پیمانی
- اعمال ضریب و اعمال 700 امتیاز بر اساس بند 5 ماده 68
- افزایش حقوق بر اساس ضرایب ابلاغی از سوی معاونت و برنامه ریزی و نظارت راهبردی از محل صرفه جویی های به عمل آمده.
- پرداخت حق الکشف، دیات و جبران خسارت ها به محیط بانان از سال 1391 پرداخت نشده بوده به انجام رسیده است. 
 
امتیاز دهی