.
پرسش و پاسخ
شنبه 1 شهریور 1393 27 -همکار: با سلام و خسته نباشید همانطور که مستحضرید بودجه و نیروی انسانی متخصص و کارآمد 2 بازوی توانمند دستگاه های اجرایی است. طی یک سال گذشته هیچ اقدامی در خصوص ارتقا وضع معیشت پرسنل انجام نشده و فقط در حد حرف بوده است. البته این موضوع نیز در 8 سال سابقه قبلی جنابعالی کم و بیش نمایان است. سوال من این است که چه زمان و به چه نحوی این را عملیاتی خواهید کرد؟
طی ده ماهه گذشته به طور میانگین بیش از 40 درصد پرداختی ها به کارکنان سازمان افزایش یافته و اینگونه اقدامات نیز در دست پیگیری است. با توجه به اینکه مقررات و محدودیت های قانونی در این زمینه وجود دارد.
 
امتیاز دهی