.
پرسش و پاسخ
شنبه 1 شهریور 1393 26- محیط بان: خانم دکتر ابتکار با سلام در خصوص وضعیت پرداختی کارکنان و اینکه چرا در بین ادارات استان ها تفاوت پرداخت وجود دارد؟
کارکنان دولت از شرایط پرداختی یکسان برخوردارند، همگی از شرایط مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده می نمایند. کلیه مراتب برای رفع مشکلات در دست پیگیری است و امیدوارم حل شود.
 
امتیاز دهی