.
پرسش و پاسخ
شنبه 1 شهریور 1393 25- برای زباله هایی که در جنگل ها دفن و رها می شوند برنامه ای دارید؟
یکی از موضوعات مهم در زمینه آلودگی محیط زیست مسئله پراکنش زباله در طبیعت و جنگل ها و حاشیه رودخانه هاست. برای حل این چالش باید ابتدا بررسی و آسیب شناسی صورت پذیرد و آن اینکه چرا بعضا تعداد محدود از شهروندان و پس از بهره گیری از طبیعت و گذران اواقات فراغت در محیط های طبیعی نسبت به رهاسازی زباله ها و پسماندها در محیط زیست اقدام و نسبت به محل زندگی سایر موجودات توجه لازم را ندارد جواب کاملا مشخص است. عدم آگاهی و عدم مسئولیت پذیری، آموزش محدود و همچنین فقدان قوانین مشخص و بازدارنده است.برای اینکه در این زمینه اقدام موثری انجام شود باید موضوع اصل پنجاهم قانون اساسی در زمینه حفظ محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی در جامعه نهادینه شود. اقدامات نمادین و کوتاه مدت نیز کفایت نمی کند تبعات عدم توجه به اجرای قانون را اطلاع رسانی کرد. قوانین مشخص و بازدارنده و دارای ضمانت اجرایی تصویب و آموزش، اطلاع رسانی و در جهت ارتقاء فرهنگ زیست محیطی جامعه تلاش نمود و همچنین در این راستا از ظرفیت و توان جوامع محلی تشکل های مردمی، سازمان های مردم نهاد و شوراهای اسلامی به عنوان نزدیک ترین نهاد مردمی در جهت انتقال آگاهی های محیط زیست جامعه گام برداشت. در این زمینه نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا بسیار تعیین کننده است. دولت هم در این زمینه مصمم است و تفاهم نامه امروز با وزارت کشور شاهد این مدعا است.
 
امتیاز دهی