.
پرسش و پاسخ
شنبه 1 شهریور 1393 22- تا آنجا که یادم هست همش می گویند ساخت و ساز در ارتفاعات بالای 1800 متر ممنوع است پس چطور این همه ساخت و ساز در ارتفاعات تهران انجام می شود؟ تهران دیگر گنجایش ندارد لطفاً رسیدگی کنید.
براساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و طرح جامع تهران و مقررات محدوده و حریم شهری هرگونه ساخت و ساز در این ارتفاعات ممنوع است و تخلف محسوب می شود. متاسفانه سودجویی و بورس زمین و مسکن در این زمینه سبب آسیب های فراوان به ارتفاعات و طبیعت اطراف تهران وارد ساخته است. شهرداری مرجع پیگیری و برخورد قانونی در این زمینه است.البته دولت نیز باید نظارت خود را اعمال کند.
 
امتیاز دهی