.
پرسش و پاسخ
شنبه 1 شهریور 1393 21-سالهاست وعده می دهند مشکل آلودگی هوای تهران حل می شود بنده مجبور شده ام به خاطر بیماری به گیلان منتقل شوم. کی این مشکل برطرف می شود ؟ متاسفانه اجرای برنامه کاهش آلودگی هوا در دولت های نهم و دهم متوقف شد ولی در یک سال اخیر دولت با جدیت موضوع را دنبال کرد و دو مصوبه مهم حاوی وظایف 15 دستگاه ذی ربط اکنون اجرایی شده است. طبق برنامه ای که سازمان حفاظت محیط زیست تدوین کرده در نظر است به بخش های مختلف و راهکارهای کاهش آلودگی هوا پرداخته و آنها بصورت واقعی و عملی اجرایی شوند . بطور مثال توزیع سوخت با استاندارد یورو4 (بنزین و گازوئیل) مقدمه استقرار استانداردهای یورو 4 و بالاتر برای خودروها می باشد . ضمن اینکه از سال 1384 تاکنون - بعد از 9 سال - استاندارد خودروها از یورو 2 به یورو 4 در سال جاری ارتقاء یافته است  و برنامه سازمان کاهش مستمر آلاینده ها می باشد .
 
امتیاز دهی