.
پرسش و پاسخ
شنبه 1 شهریور 1393 13-چرا مثل کشورهای دیگر سافاری پارک نداریم؟
در ارتباط با ایجاد سافاری پارک در خواست هایی از طرف علاقه مندان به صورت محلی مطرح شده که در دست بررسی است، که با توجه به کارکرد این پارک ها از نظر آموزشی و تفریحی اگر به صورت اصولی و هدفمند طراحی، احداث و بهره برداری شوند از نظر آموزشی می تواند موثر باشد.
 
امتیاز دهی