.
پرسش و پاسخ
شنبه 1 شهریور 1393 12 - مشکلات دریاچه ارومیه چه زمانی حل می شود؟ ما کشاورزان محلی با مشکل کم آبی و وزش باد های نمکی روبرو هستیم؟
مشکلات دریاچه ارومیه در چارچوب برنامه هایی که تدوین شده و ماموریتی که ریاست محترم جمهوری به آقای دکتر کلانتری و دستگاه های ذیربط داده اند در حال پیگیری است. در عین حال سازمان حفاظت محیط زیست در کنار همکاری با کارگروه نجات دریاچه ارومیه آموزش کشاورزی پایدار را در 41 روستای منطقه در مرحله اول دنبال می کند. این روش به اصلاح الگوی مصرف آب و الگوی کشت کمک کرده، ولی نباید انتظار داشت در کوتاه مدت نتایج چشمگیری عاید شود بلکه جهت گیری و تصمیم گیری ها و توسعه و همگرایی دستگاه های دولتی و مردم و بهره برداری در این راستا مهم است.
 
امتیاز دهی