معرفی

1397/11/24 چهارشنبه

**************************************************
تاریخ به روزرسانی :  1401/12/24

**************************************************
  

 
صادرات پسماند:

معرفی خدمت

نام خدمت کلان ارائه مجوز های زیست محیطی
شناسه خدمت کلان 14042546000
عنوان زیر خدمت صدور مجوز صادرات پسماند
شناسه زیرخدمت 14062546104
نوع خدمت G2B ،G2C
توضیحات خدمت

کلیه متقاضیان برای اخذ مجوز صادرات پسماندها می توانند به سامانه مراجعه نمایند

-در خصوص صدور پسماندهای خطرناک اخذ مجوز واردات کشور مقصد از مرجع .... (عضو کنوانسیون بازل در کشور مقصد) ضروری می باشد.

نحوه ی ارائه ی خدمت الکترونیکی-غیر حضوری
آدرس اینترنتی خدمت https://iranemp.ir
واجدین شرایط درخواست خدمت تولیدکنندگان پسماند و یا شخص حقیق و حقوقی که مدیریت پسماند به او واگذار شده است.
مدارک لازم برای درخواست خدمت صادرات: رویه -1تسلیم درخواست شرکت از طریق اداره کل حفاظت محیط زیست استان، تکمیل فرمهای کنوانسیون بازل و تهیه نامه
کسب مجوز صادرات برای کشور مقصد، ارائه مستندات از دستگاههای مربوط به بازیافت و مصرف پسماند مبنی بر عدم وجود توان
زیست محیطی جهت بازیافت و یا امحای نهایی پسماند در کشور
رویه -2موافقت مرجع ذیصلاح کنوانسیون بازل در کشور مقصد با انجام صادرات به مهر و امضای سفارت جمهوری اسلامی ایران در
آن کشور جهت تأیید صحت سند ، ارائه مستندات از دستگاههای مربوط به بازیافت و مصرف پسماند مبنی بر عدم وجود توان زییست
محیطی جهت بازیافت و یا امحای نهایی پسماند در کشور
محل مراجعه برای درخواست خدمت درخواست متقاضیان به صورت الکترونیکی دریافت می گردد.
ساعات کاری ارائه خدمت تمام روزهای کاری
متوسط مدت زمان ارائه خدمت پس از تکمیل کلیه مدارک تاکید بر مجوز کشور مقصد حداکثر 30 روز کاری
هزینه ارائه خدمت ندارد
استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی مجوز کشور مقصد، گمرک ، سازمان تجارت
روند اجرای فرآیند
 1. تسلیم درخواست متقاضی برای صادرات پسماند از طرف صادر کننده به دفتر آب و خاک
 2. انجام بررسی های لازم در جهت وجود و یا عدم وجود امکانات و تسهیلات مدیریت صحیح زیست محیطس در کشور
 3. مخالفت با صادرات در صورت وجود امکانات و تسهیلات مدیریت صحیح زیست محیطی پسماند مورد نظر واعلام آن به متقاضی
 4. مخالفت با صادرات در صورت عدم عضویت کشور مقصد در کنوانسیون بازل و اعلام آن به متقاضی
 5. بررسی مدارک و مستندات و مکاتبه با مرجع ذیصلاح کنوانسیون در کشور مقصد و اعلام نظر
 6. مخالفت با درخواست صادرات در صورت اعلام نظر منفی و اعلام آن به متقاضی
 7. موافقت با درخواست صادرات و صدور مجوز (اعلام کتبی از دفتر به اداره واردات و صادرات گمرک ایران) در صورت اعلام نظر مثبت و رونوشت به متقاضی
https://www.doe.ir/Portal/home/?892744/ورود-به-مناطق

واردات پسماند:

معرفی خدمت

نام خدمت کلان ارائه مجوز های زیست محیطی
شناسه خدمت کلان 14042546000
عنوان زیر خدمت صدور مجوز واردات پسماند ها
شناسه زیرخدمت 14062546103
نوع خدمت G2B ،G2C
توضیحات خدمت

کلیه متقاضیان برای ارائه درخواست و در صورت دارا بودن شرایط علمی اخذ مجوز واردات پسماند به این سامانه مراجعه می کنند.

1-واردات پسماندهای خطرناک کلا ممنوع است.

1-1.تا اطلاع ثانوی ضایعات باطری های سرب اسیدی(بدون اسید) بر اساس شرایط بررسی خواهد شد ودر صورت دارا بودن شرایط اعلامی مجوز صادر خواهد شد.

2-ضایعات و پسماندهای الحاقیه 9 کنوانسیون بازل(مانند ضایعات کاغذ، پلاستیک، ضایعات فلزی و ...) قابل بررسی و در صورت دارابودن شرایط مجوز صادر خواهد شد.

3-هرگونه ترانزیت داخلی نیازمند اصل مجوز واردات قبل از ترخیص از گمرکات می باشد.

4-ترانزیت خارجی پسماندای خطرناک از طریق خاک کشور ممنوع است.

5-ترانزیت پسماندهای الحاقیه 9 کنوانسیون بازل اخذ مجوز از اداره کل محیط زیست محل گمرک واردات با هماهنگی استان محل خروج است

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت الکترونیکی
آدرس اینترنتی خدمت
واجدین شرایط درخواست خدمت واحدهای دارای پروانه بهره برداری معتبر و مربوط برای بازیافت پسماند و دارای تائید عملکرد مدیریت زیست محیطی پسماندها 
مدارک لازم برای درخواست خدمت واردات: تأییدیه اداره کل حفاظت محیط زیست استان، برنامه عملیاتی مدیریت زیست محیطی فرایند و پسماند، پروفرم، فرمهای تکمیل
شده کنوانسیون بازل به مهر و امضای مرجع ذیصلاح کشور صادر کننده محموله
محل مراجعه برای درخواست خدمت استان محل اسکان واحد بازیافت کننده
ساعات کاری ارائه خدمت ساعات اداری
محل مراجعه برای دریافت جواب اطلاع رسانی از طریق sms گمرک
متوسط مدت زمان ارائه خدمت از زمان تکمیل  مدارک حداکثر 30 روز کاری
هزینه ارائه خدمت ندارد
استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی

در صورت نیاز استعلام از گمرک سازمان تجارت سازمان صمت

دفاتر داخل سازمانی مانند دفتر حقوقی

روند اجرای فرآیند
 1. تسلیم درخواست متقاضی برای صادرات پسماند از طرف صادر کننده به دفتر آب و خاک
 2. انجام بررسی های لازم در جهت وجود و یا عدم وجود امکانات و تسهیلات مدیریت صحیح زیست محیطس در کشور
 3. مخالفت با صادرات در صورت وجود امکانات و تسهیلات مدیریت صحیح زیست محیطی پسماند مورد نظر واعلام آن به متقاضی
 4. مخالفت با صادرات در صورت عدم عضویت کشور مقصد در کنوانسیون بازل و اعلام آن به متقاضی
 5. بررسی مدارک و مستندات و مکاتبه با مرجع ذیصلاح کنوانسیون در کشور مقصد و اعلام نظر
 6. مخالفت با درخواست صادرات در صورت اعلام نظر منفی و اعلام آن به متقاضی
 7. موافقت با درخواست صادرات و صدور مجوز (اعلام کتبی از دفتر به اداره واردات و صادرات گمرک ایران) در صورت اعلام نظر مثبت و رونوشت به متقاضی

راهنما

1397/11/27 شنبه

ایمیل  تهیه کننده راهنما   : help@doe.ir
**************************************************
تاریخ به روزرسانی راهنما  :  1401/12/24
**************************************************

راهنمای ثبت درخواست صادرات پسماند

مراحل

 1. در صفحه اصلی سامانه صادرات و صادرات پسماند، صادرات پسماند را انتخاب کنید.

 1. با انتخاب کردن صادرات پسماند، وارد صفحه ورود اطلاعات می‌شوید. ورود اطلاعات شامل 3  قسمت اطلاعات متقاضی و مشخصات کالا جهت صادرات و کد امنیتی است.

 1. فرم را پر کنید (قسمت‌های ستاره‌دار الزامی است) و در پایان دکمه تایید را فشار دهید. سامانه به شما یک کد پیگیری می‌دهد.

 1. با کد پیگیری داده شده در صفحه اصلی سامانه قسمت پیگیری صادرات، می‌توانید درخواست خود را پیگیری کنید.

 1. با انتخاب کردن پیگیری صادرات، وارد صفحه پیگیری صادرات می‌شوید.

 1. با وارد کردن کد پیگیری و کد امنیتی و فشار دادن دکمه تایید،گردش درخواست خود  را می‌توانید مشاهده کنید.

پرسشهای متداول

آیا خاک آلوده، پسماند تلقی می گردد؟
 • 1397/11/28 یکشنبه
  آیا خاک آلوده، پسماند تلقی می گردد؟
آیا ترانزیت خارجی نیازند اخذ مجوز از سازمان محیط زیست است ؟
برای درخواست مجوز واردات و صادرات باید به کجا مراجعه شود؟
آیا بازرگانان و واردکنندگان می توانند اقدام به واردات ضایعات کنند ؟
آیا صادرات کالاهای دست دوم نیازمند اخذ مجوز از سازمان محیط زیست است ؟
بيشتر

اطلاعات تماس

1397/11/24 چهارشنبه

ttps://www.doe.ir/Portal/home/?892744/نظارت-بر-عملکرد
پاسخ گویی خدمت
مسئول پاسخگویی اداره کل استان مربوطه - کارشناس استان  و پس از صدور مجوز از استان دبیرخانه صدور مجوز مستقر در معاونت محیط زیست انسانی
ساعات کاری  طبق ساعات اداری ادارات کل و ستاد
تلفن تماس  42781634 021 در سازمان 
ادارات کل محیط زیست استان ها ( کارشناس استان )
پست الکترونیکی doewaste@gmail.com
آدرس مراجعه حضوری  سازمان حفاظت محیط زیست پارک طبیعت پردیسان- معاونت محیط زیست انسانی

نظرسنجی و تعامل

1397/11/3 چهارشنبه


بیانیه توافق خدمت

1399/2/8 دوشنبه

توافقنامه سطح خدمت "مجوز واردات و صادرات پسماند ها "
•  مقدمه


خدمت مجوز واردات و صادرات پسماند ها با شناسه 
14042546000 و شناسه زیر خدمت 14062546104 و 14062546103 به صورت  G2B ، G2C ، G2G می باشد و  روند خدمت به صورت زیر می باشد :

•  هدف
• هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که با ورود واحد های در خواست کننده  به سامانه و الصاق مدارک ،پس از تایید کارشناسان مربوطه در سازمان مجوز واردات و یا صادرات پسماند ها صادر می شود.

  •  مسئولیت‌

 قوانین و مقرراتی را که به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه می‌دهد این خدمت را ارائه کند، در منوی سایت بخش معاونت انسانی قابل دسترسی می باشد.
• متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.


  •  تعهدات متقابل خدمت‌گیرنده و دستگاه اجرایی


متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.

موارد مربوط به فرم " مجوز واردات و صادرات پسماند ها "جهت ارائه روی پایگاه اطلاع رسانی دستگاه به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می شود.


•  هزینه‌ها و پرداخت‌ها

بر اساس دستورالعمل متفاوت است.

•  دوره عملکرد

این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می‌کند.
• این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1401]  اعتبار دارد.


 

 

 
بيشتر

ورود به خدمت

1397/11/23 سه‌شنبه
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"