شنبه 24 تیر 1402 11:21:03

معرفی خدمت

1402/2/17 یکشنبه
https://www.doe.ir/Portal/home/?892744/نمونه-بردری

**************************************************
تاریخ به روزرسانی :  1401/12/24

**************************************************
  

معرفی خدمت

نام خدمت کلان  نظارت بر عملکرد زیست محیطی
شناسه خدمت کلان 14042542000
عنوان زیر خدمت صدور تاییدیه زیست محیطی شماره گذاری خودرو
شناسه زیرخدمت 14032542108
نوع خدمت G2B،G2G،G2C
توضیحات خدمت گزارشات آزمون آلایندگی، گزارش فنی محصول، پیوست فنی مشخصات محصول، گواهینامه های بین المللی، درخواست رسمی متقاضی
نحوه ی ارائه ی خدمت الکترونیکی-غیر حضوری
آدرس اینترنتی خدمت https://iranemp.ir
واجدین شرایط درخواست خدمت
مدارک لازم برای درخواست خدمت گزارشات آزمون آلایندگی، گزارش فنی محصول، پیوست فنی مشخصات محصول، گواهینامه های بین المللی، درخواست رسمی متقاضی
محل مراجعه برای درخواست خدمت
ساعات کاری ارائه خدمت تمام روزهای کاری
متوسط مدت زمان ارائه خدمت یک هفته
هزینه ارائه خدمت بر اساس دستورالعمل متفاوت است.
استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی بسته به نوع درخواست ازادارات کل و سایر  ارگان ها 
روند اجرای فرآیند ارسال درخواست تقاضای رسمی با شرح جزئیات به نام مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم
مراجعه به شرکت های بازرسی مورد تأیید سازمان و اعلام شده در وبسایت رسمی و تکمیل مدارک مورد نیاز
ارسال تأییدیه شرکت بازرسی به سازمان
بررسی مدارک و مستناد ارسالی
صدور مجوز شماره گذاری در صورت تأیید مدارک

راهنمای خدمت

پرسشهای متداول

فرایند انجام خدمت چگونه ایت؟
  • 1402/4/20 سه‌شنبه
    فرایند انجام خدمت چگونه ایت؟
مدت زمان لازم برای ارایه خدمت زمان چقدر است؟
مدارک لازم برای درخواست خدمت چیست؟
بيشتر

اطلاعات تماس

1402/4/24 شنبه
 

پاسخ گویی خدمت

مسئول پاسخگویی

 آقای بیدی کارشناس ستاد-کارشناس استان

ساعات کاری

8 الی 16 شنبه تا چهارشنبه

تلفن تماس

42781541 ستاد-کارشناس استان

پست الکترونیکی

      bidi@doe.ir

آدرس مراجعه حضوری

تهران- غرب به شرق بزرگراه شهید حکیم- بین شیخ فضل الله و یادگار امام پارک طبیعت پردیسان- معاونت محیط زیست انسانی- دفترارزیابی اثرات زیست محیطی


 

نظرسنجی

1402/4/20 سه‌شنبه


بیانیه سطح خدمت

1402/4/20 سه‌شنبه
 
توافقنامه سطح خدمت " صدور تاییدیه زیست محیطی شماره گذاری خودرو"

•  مقدمه


خدمت صدور تاییدیه زیست محیطی شماره گذاری خودرو با شناسه 14042542000 و شناسه زیر خدمت 14032542108 به صورت  G2B ، G2G می باشد و  روند خدمت به صورت زیر می باشد :

بررسی مدارک و مستندات اعلام نتیجه به متقاضی
بررسی اولیه بررسی مدارک در کارگروه و در صورت موافقت  سپس اعلام به اداره کل استان و متقاضی
در صورت موافقت کلیه قسمت ها صدور مجوز

.
•  هدف
• هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، کیفیت تاییدیه زیست محیطی شماره گذاری خودرو مورد توافق قرار گیرد.


•  مسئولیت‌

 قوانین و مقرراتی را که به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه می‌دهد این خدمت را ارائه کند، مصوبه شماره 157 مورخ 31 / 1 / 1377 شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشد. 
• متقاضی دریافت این تاییدیه مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.

 
•  تعهدات متقابل خدمت‌گیرنده و دستگاه اجرایی


متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه/ دفتر پیشخوان/ حضوری به این دستگاه ارائه نماید.
موارد مربوط به فرم "اطلاعات خدمت/زیرخدمت" جهت ارائه روی پایگاه اطلاع رسانی دستگاه بخش میز خدمت  در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر شده است. 


•  هزینه‌ها و پرداخت‌ها

 بر اساس دستورالعمل متفاوت است

•  دوره عملکرد

این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می‌کند.
• این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1401]  اعتبار دارد.
• این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا دو سال اعتبار دارد. (برای خدمات G2G)
• بعد از پایان دو سال، یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.


•  خاتمه توافقنامه

این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1401]  اعتبار دارد.
بعد از پایان دو سال، یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد

 
 

ورود به خدمت

1402/4/20 سه‌شنبه