چهارشنبه 21 تیر 1402 08:22:21

معرفی خدمت

1402/2/17 یکشنبه
https://www.doe.ir/Portal/home/?892744/نمونه-بردری

**************************************************
تاریخ به روزرسانی  :  1401/12/24


**************************************************
  

معرفی خدمت

نام خدمت کلان   ارائه آمار و عملکرد محیط زیست
شناسه خدمت کلان 14062548101
عنوان زیر خدمت  ارائه آمار و عملکرد محیط زیست
شناسه زیرخدمت 14062548101
نوع خدمت G2B،G2G،G2C
توضیحات خدمت نظام جامع آمار محیط زیست کشور با هدف جمع آوری، طبقه بندی و ارائه گزارشات مستمر به منظور تحلیل مدیریتی اطالعات و آمار تخصصی
محیط زیست، امکان بهره برداری کاربران در سطوح مختلف اعم از مدیران،کارشناسان، دانش پژوهان و... را به نحوی مطلوب فراهم ساخته است

 
الکترونیکی-غیر حضوری
آدرس اینترنتی خدمت https://iranemp.ir
واجدین شرایط درخواست خدمت
مدارک لازم برای درخواست خدمت تعیین نوع اطلاعات درخواستی- دقت اطلاعات بازه زمانی مورد نیاز- بازه جغرافیایی
محل مراجعه برای درخواست خدمت
ساعات کاری ارائه خدمت تمام روزهای کاری در ساعات اداری
متوسط مدت زمان ارائه خدمت 20 روز کاری
هزینه ارائه خدمت بر اساس دستورالعمل متفاوت است.
استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی بسته به نوع درخواست ازادارات کل و سایر  ارگان ها 
روند اجرای فرآیند
  1.  آمار و اطلاعات تخصصی محیط زیست با بررسیهای کارشناسی مستمر تهیه شده و پس از طبقه بندی موضوعی و با تعیین سطح دسترسی بر حسب موضوع و اهمیت هر طبقه، در دسترس متقاضی قرار می گیرد. متقاضیان می توانند از اطلاعات تهیه شده موجود بر اساس نیاز استفاده نمایند

راهنمای خدمت

پرسشهای متداول

مدارک لازم برای درخواست خدمت چیست؟
روند اجرای فرایند به چه شکل است؟
  • 1402/2/23 شنبه
    روند اجرای فرایند به چه شکل است؟
بيشتر

اطلاعات تماس

نظرسنجی

بیانیه سطح خدمت

ورود به خدمت

1402/2/17 یکشنبه