معرفی

1401/8/22 یکشنبه
https://www.doe.ir/Portal/home/?892744/نمونه-بردری

**************************************************
تاریخ به روزرسانی  :  1401/12/24


**************************************************
  

معرفی خدمت

نام خدمت کلان  ارائه مجوزهای زیست محیطی دریایی
شناسه خدمت کلان 14042545000
عنوان زیر خدمت خدمت دفع مواد قابل تخلیه در دریا
شناسه زیرخدمت 14012545103
نوع خدمت G2B،G2G،G2C
توضیحات خدمت صدور مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا وفق مفاد کنوانسیون وپروتکل لندن
نحوه ی ارائه ی خدمت الکترونیکی-غیر حضوری
آدرس اینترنتی خدمت https://iranemp.ir
واجدین شرایط درخواست خدمت
مدارک لازم برای درخواست خدمت
محل مراجعه برای درخواست خدمت
ساعات کاری ارائه خدمت تمام روزهای کاری
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
هزینه ارائه خدمت بر اساس دستورالعمل متفاوت است.
استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی بسته به نوع درخواست ازادارات کل و سایر  ارگان ها 
روند اجرای فرآیند
  1. درخواست متقاضی-
  2. ارائه گزارش وفق مفاد ضمیمه 2 پروتکل لندن شامل:نوع ماده دفنی یا دفعی، نحوه دفع یا دفن،ارزیابی اثرات و... - مدارک و مستندات مرتبط نظیر: عکس و نقشه 
  3. بررسی توسط کارشناسان
  4. ارایه نتیجه

راهنما

پرسشهای متداول

روند اجرای فرآیند به چه شکل است؟
  • 1402/2/23 شنبه
    روند اجرای فرآیند به چه شکل است؟
 نحوه دریافت مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا چگونه است؟
بيشتر

اطلاعات تماس

1402/4/26 دوشنبه
https://www.doe.ir/Portal/home/?892744/نظارت-بر-عملکرد  
پاسخ گویی خدمت
مسئول پاسخگویی خانم سنجرانی-کارشناس استان
ساعات کاری  طبق ساعات اداری ادارات کل و ستاد
تلفن تماس 021-42871291-
021-42871020
کارشناس استان
آدرس مراجعه حضوری  سازمان حفاظت محیط زیست- معاونت دریایی

نظرسنجی و تعامل

پیگیری

بیانیه توافق خدمت

1401/8/22 یکشنبه
توافقنامه سطح خدمت "صدور مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا"

•  مقدمه


خدمت صدور مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا 14042545000 و شناسه زیر خدمت 14012545103 به صورت  G2B ، G2G  و G2C می باشد و  روند خدمت به صورت زیر می باشد :
  • ارسال درخواست متقاضی و مدارک و مستندات مورد نیاز به اداره کل استان
  • بررسی مدارک و مستندات اعلام نتیجه به متقاضی


.
•  هدف
• هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، کیفیت صدور مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا مورد توافق قرار گیرد.


•  مسئولیت‌

 قوانین و مقرراتی را که به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه می‌دهد این خدمت را ارائه کند، مصوبه شماره 157 مورخ 31 / 1 / 1377 شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشد. 
• متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.

 
•  تعهدات متقابل خدمت‌گیرنده و دستگاه اجرایی


متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه/ دفتر پیشخوان/ حضوری به این دستگاه ارائه نماید.
موارد مربوط به فرم "اطلاعات خدمت/زیرخدمت" جهت ارائه روی پایگاه اطلاع رسانی دستگاه بخش میز خدمت  در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر شده است. 


•  هزینه‌ها و پرداخت‌ها

بر اساس دستورالعمل متفاوت است. 

•  دوره عملکرد

این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می‌کند.
• این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1401]  اعتبار دارد.
• این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا دو سال اعتبار دارد. (برای خدمات G2G)
• بعد از پایان دو سال، یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.


•  خاتمه توافقنامه

این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1401]  اعتبار دارد.
بعد از پایان دو سال، یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد 

 

 
 
بيشتر

ورود به خدمت

1401/8/22 یکشنبه