معرفی

1401/8/22 یکشنبه
https://www.doe.ir/Portal/home/?892744/نمونه-بردری

**************************************************
تاریخ به روزرسانی  :  1401/8/20

**************************************************
  

معرفی خدمت

نام خدمت کلان  ارائه مجوزهای زیست محیطی دریایی
شناسه خدمت کلان 14042545000
عنوان زیر خدمت  صدور تاییدیه احداث و بهره برداری از آب شیرین کن ها
شناسه زیرخدمت 14042545107
نوع خدمت G2B،G2G،G2C
توضیحات خدمت صدور موافقت با احداث و بهره برداری از آب شیرین کن ها بر اساس معیارها و شاخص های توسعه پایدار به منظور جلوگیری از الودگی محیط زیست دریایی
نحوه ی ارائه ی خدمت الکترونیکی-غیر حضوری
آدرس اینترنتی خدمت https://iranemp.ir
واجدین شرایط درخواست خدمت
مدارک لازم برای درخواست خدمت
محل مراجعه برای درخواست خدمت
ساعات کاری ارائه خدمت تمام روزهای کاری
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
هزینه ارائه خدمت بر اساس دستورالعمل متفاوت است.
استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی بسته به نوع درخواست ازادارات کل و سایر  ارگان ها 
روند اجرای فرآیند
  1. ارائه درخواست به همراه مستندات
  2. بررسی توسط کارشناسان و قبول و یا رد درخواست
  3. صدور  مجوز 
  4. اطلاع به متقاضی 

راهنما

پرسشهای متداول

بيشتر

اطلاعات تماس

نظرسنجی و تعامل

پیگیری

بیانیه توافق خدمت

1401/8/22 یکشنبه
توافقنامه سطح خدمت "صدور تاییدیه احداث و بهره برداری از آب شیرین کن ها"

•  مقدمه


خدمت صدور تاییدیه احداث و بهره برداری از آب شیرین کن ها 14042545000 و شناسه زیر خدمت 14012545107 به صورت  G2B ، G2G  و G2C می باشد و  روند خدمت به صورت زیر می باشد :
  • ارسال درخواست متقاضی و مدارک و مستندات مورد نیاز به اداره کل استان
  • بررسی مدارک و مستندات اعلام نتیجه به متقاضی


.
•  هدف
• هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، کیفیت صدور صدور تاییدیه احداث و بهره برداری از آب شیرین کن ها مورد توافق قرار گیرد.


•  مسئولیت‌

 قوانین و مقرراتی را که به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه می‌دهد این خدمت را ارائه کند، مصوبه شماره 157 مورخ 31 / 1 / 1377 شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشد. 
• متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.

 
•  تعهدات متقابل خدمت‌گیرنده و دستگاه اجرایی


متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه/ دفتر پیشخوان/ حضوری به این دستگاه ارائه نماید.
موارد مربوط به فرم "اطلاعات خدمت/زیرخدمت" جهت ارائه روی پایگاه اطلاع رسانی دستگاه بخش میز خدمت  در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر شده است. 


•  هزینه‌ها و پرداخت‌ها

بر اساس دستورالعمل متفاوت است. 

•  دوره عملکرد

این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می‌کند.
• این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1401]  اعتبار دارد.
• این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا دو سال اعتبار دارد. (برای خدمات G2G)
• بعد از پایان دو سال، یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.


•  خاتمه توافقنامه

این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1401]  اعتبار دارد.
بعد از پایان دو سال، یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد 

 

 

 
 
بيشتر

ورود به خدمت

1401/8/21 شنبه