معرفی

1400/12/14 شنبه
**************************************************
تاریخ به روزرسانی :  1400/11/30

**************************************************


معرفی خدمت

نام خدمت کلان اراِئه ی مجوز های زیست محیطی
شناسه خدمت کلان 14041129000
عنوان زیر خدمت صدور مجوز انتقال حیوانات
شناسه زیرخدمت 14041129112
نوع خدمت G2B ، G2G ، G2C
نحوه ی ارائه ی خدمت الکترونیکی و یک بار حضوری
آدرس اینترنتی خدمت https://iranemp.ir
محل مراجعه برای درخواست خدمت ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها
مدارک لازم مدارک مثبت مبنی بر مالکيت  گونه و مجوز حمل و نگهداری گونه  صادره از اداره کل استان یا دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش 
ساعات کاری ارائه خدمت ساعات کاری ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها
متوسط مدت زمان ارائه خدمت با شرط تکمیل بودن مدارک ارائه شده توسط متقاضی و توانمند بودن اداره کل مورد نظر یک هفته
هزینه ارائه خدمت بر اساس دستورالعمل متفاوت است. 
روند اجرای فرآیند
  • ارسال درخواست متقاضی و مدارک و مستندات مورد نیاز به اداره کل استان
  • بررسی مدارک و مستندات اعلام نتیجه به متقاضی

راهنما

1400/12/15 یکشنبه
 آموزش درخواست انتقال حیوانات توسط متقاضی پس از تکمیل اطلاعات مربوطه میتواند وارد در پروفایل خود برر انتقال حیوانات کلیک کند و درخواست صدورمجوز انتقال حیوانات دهد .. 
پس از تکمیل موارد فوق از طرف متقاضی درخواست به کارشناس مربوطه ارجاع داده میشود و کارشناس میتواند نسبت به صدور مجوز تصمیم گیری نماید . در صورت موافقت کارشناس متقاضی وارد قسمت پیگیری می شود و درآنجا مجوز قابل مشاهده می باشد.

برای اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه کنید.
https://iranemp.ir/knowledgebases


 

پرسشهای متداول

مدارک لازم برای مجوز انتقال حیوانات چیست؟
بيشتر

شناسنامه

اطلاعات تماس

1400/12/18 چهارشنبه
https://www.doe.ir/Portal/home/?892744/نظارت-بر-عملکرد  
پاسخ گویی خدمت
مسئول پاسخگویی  آقای حسینی-آقای موسی خانی ستاد -کارشناس استان
ساعات کاری  طبق ساعات اداری ادارات کل و ستاد
تلفن تماس 42781840 و 42781802ستاد-کارشناس استان
پست الکترونیکی mehdihoseini135311@gmail.com
آدرس مراجعه حضوری  سازمان حفاظت محیط زیست پارک طبیعت پردیسان- معاونت محیط زیست طبیعی- 

نظرسنجی و تعامل

1400/12/16 دوشنبه


پیگیری

بیانیه توافق خدمت

1400/12/18 چهارشنبه
توافقنامه سطح خدمت " سامانه صدور مجوز انتقال حیوانات"

•  مقدمه


خدمت صدور مجوز انتقال حیوانات 14041129000 و شناسه زیر خدمت 14041129112 به صورت  G2B ، G2G  و G2C می باشد و  روند خدمت به صورت زیر می باشد :
  • ارسال درخواست متقاضی و مدارک و مستندات مورد نیاز به اداره کل استان
  • بررسی مدارک و مستندات اعلام نتیجه به متقاضی


.
•  هدف
• هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، کیفیت تحویل مجوز انتقال حیوانات مورد توافق قرار گیرد.


•  مسئولیت‌

 قوانین و مقرراتی را که به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه می‌دهد این خدمت را ارائه کند، مصوبه شماره 157 مورخ 31 / 1 / 1377 شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشد. 
• متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.مدارک مثبت مبنی بر مالکيت  گونه و مجوز حمل و نگهداری گونه  صادره از اداره کل استان یا دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش 

 
•  تعهدات متقابل خدمت‌گیرنده و دستگاه اجرایی


متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه/ دفتر پیشخوان/ حضوری به این دستگاه ارائه نماید.
موارد مربوط به فرم "اطلاعات خدمت/زیرخدمت" جهت ارائه روی پایگاه اطلاع رسانی دستگاه بخش میز خدمت  در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر شده است. 


•  هزینه‌ها و پرداخت‌ها

بر اساس دستورالعمل متفاوت است. 

•  دوره عملکرد

این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می‌کند.
• این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1400]  اعتبار دارد.
• این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا دو سال اعتبار دارد. (برای خدمات G2G)
• بعد از پایان دو سال، یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.


•  خاتمه توافقنامه

این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1400]  اعتبار دارد.
بعد از پایان دو سال، یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد
 
بيشتر

ورود به خدمت

1400/12/21 شنبه