معرفی

1400/11/13 چهارشنبه
https://www.doe.ir/Portal/home/?892744/نمونه-بردری  **************************************************
تاریخ به روزرسانی   :  1400/11/30

**************************************************

معرفی خدمت

نام خدمت کلان ارائه مجوز های زیست محیطی
شناسه خدمت کلان 14042546000
عنوان زیر خدمت صدور زیست محیطی اجرای پروژه های عمرانی بزرگ کشور
شناسه زیرخدمت 14062546102
نوع خدمت G2B،G2G،G2C
توضیحات خدمت بررسی،ارزیابی و صدور مجوز
نحوه ی ارائه ی خدمت الکترونیکی-غیر حضوری
آدرس اینترنتی خدمت https://iranemp.ir
مدارک لازم برای درخواست خدمت گزارش ارزیابی زیست محیطی توسط مشاور ذیصلاح
محل مراجعه برای درخواست خدمت درخواست متقاضیان به صورت الکترونیکی دریافت می گردد.
ساعات کاری ارائه خدمت تمام روزهای کاری
متوسط مدت زمان ارائه خدمت حداکثر3 ماه
هزینه ارائه خدمت بر اساس دستورالعمل متفاوت است.
استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی بسته به نوع درخواست ازادارات کل و سایر  ارگان ها 
روند اجرای فرآیند
  1. ارائه درخواست و ارسال آن به اداره حفاظت محیط زیست استان جهت بررسی اولیه
  2. بررسی توسط کارشناسان استانی و ستادی و قبول و یا رد درخواست
  3. اطلاع به متقاضی 

راهنما

1400/12/15 یکشنبه
 آموزش درخواست صدور مجوز صدور مجوز زیست محیطی اجرای پروژه های عمرانی بزرگ کشوربرای متقاضی پس از تکمیل اطلاعات مربوطه میتواند وارد در پروفایل خود برر روی  صدور مجوز زیست محیطی اجرای پروژه های عمرانی بزرگ کشورکلیک کند و درخواست صدور مجوز جدید دهد .. .

پس از تکمیل موارد فوق از طرف متقاضی درخواست به کارشناس مربوطه ارجاع داده میشود و کارشناس میتواند نسبت به صدور .آن تصمیم گیری نماید .
در صورت موافقت کارشناس متقاضی وارد مرحله پرداخت میشود وپس از پرداخت هزینه پروانه صادر و ارایه می گردد.
برای اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه کنید.
https://iranemp.ir/knowledgebases
 

پرسشهای متداول

رواند اجرای فرایند مجوز زیست محیطی اجرای پروژه های عمرانی بزرگ به شکل است؟
بيشتر

اطلاعات تماس

1400/12/18 چهارشنبه
 

پاسخ گویی خدمت

مسئول پاسخگویی

 آقای بیدی کارشناس ستاد-کارشناس استان

ساعات کاری

8 الی 16 شنبه تا چهارشنبه

تلفن تماس

42781541 ستاد-کارشناس استان

پست الکترونیکی

      bidi@doe.ir

آدرس مراجعه حضوری

تهران- غرب به شرق بزرگراه شهید حکیم- بین شیخ فضل الله و یادگار امام پارک طبیعت پردیسان- معاونت محیط زیست انسانی- دفترارزیابی اثرات زیست محیطی


 

نظرسنجی و تعامل

1400/12/16 دوشنبه


پیگیری

بیانیه توافق خدمت

1400/12/18 چهارشنبه
توافقنامه سطح خدمت " صدور مجوز زیست محیطی اجرای پروژه های عمرانی بزرگ کشور"

•  مقدمه


خدمت صدور مجوز زیست محیطی اجرای پروژه های عمرانی بزرگ کشور 14042546000 و شناسه زیر خدمت 14062546102 به صورت  G2B ، G2G  و G2C می باشد و  روند خدمت به صورت زیر می باشد :
  • ارسال درخواست متقاضی و مدارک و مستندات مورد نیاز به اداره کل استان
  • بررسی مدارک و مستندات اعلام نتیجه به متقاضی


.
•  هدف
• هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، کیفیت صدور مجوز زیست محیطی اجرای پروژه های عمرانی بزرگ کشورمورد توافق قرار گیرد.


•  مسئولیت‌

 قوانین و مقرراتی را که به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه می‌دهد این خدمت را ارائه کند، مصوبه شماره 157 مورخ 31 / 1 / 1377 شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشد. 
• متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.

 
•  تعهدات متقابل خدمت‌گیرنده و دستگاه اجرایی


متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه/ دفتر پیشخوان/ حضوری به این دستگاه ارائه نماید.
موارد مربوط به فرم "اطلاعات خدمت/زیرخدمت" جهت ارائه روی پایگاه اطلاع رسانی دستگاه بخش میز خدمت  در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر شده است. 


•  هزینه‌ها و پرداخت‌ها

بر اساس دستورالعمل متفاوت است. 

•  دوره عملکرد

این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می‌کند.
• این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1400]  اعتبار دارد.
• این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا دو سال اعتبار دارد. (برای خدمات G2G)
• بعد از پایان دو سال، یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.


•  خاتمه توافقنامه

این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1400]  اعتبار دارد.
بعد از پایان دو سال، یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد



 

 
 
بيشتر

ورود به خدمت

1400/11/13 چهارشنبه