معرفی

1400/11/13 چهارشنبه
https://www.doe.ir/Portal/home/?892744/نمونه-بردری**************************************************
تاریخ به روزرسانی :  1401/12/24

**************************************************
  

معرفی خدمت

نام خدمت کلان نظارت بر عملکرد زیست محیطی
شناسه خدمت کلان 14042542000
عنوان زیر خدمت  ارزیابی عملکرد زیست محیطی دستگاههای اجرایی
شناسه زیرخدمت 14042542101
نوع خدمت G2B،G2G،G2C
توضیحات خدمت بررسی،ارزیابی عملکرد و امتیاز دهی 
نحوه ی ارائه ی خدمت الکترونیکی-غیر حضوری
آدرس اینترنتی خدمت https://iranemp.ir
واجدین شرایط درخواست خدمت
مدارک لازم برای درخواست خدمت مستندات مربوط به عملکرد دستگاه در خصوص کاهش مصرف حامل های انرژی،آب،مواد اولیه،تجهیزات و کاغذ
محل مراجعه برای درخواست خدمت نیازی به حضور نمی باشد.
ساعات کاری ارائه خدمت تمام روزهای کاری
متوسط مدت زمان ارائه خدمت 1 ماه
هزینه ارائه خدمت بر اساس دستورالعمل متفاوت است.
استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی بسته به نوع درخواست از ادارات کل و ارگان ها 
روند اجرای فرآیند
  1. ارائه درخواست به همراه مستندات
  2. بررسی توسط کارشناسان و ارزیابی و امتیاز دهی
  3. اطلاع به متقاضی 

راهنما

1400/12/15 یکشنبه
 آموزش ارزیابی عملکرد زیست محیطی دستگاه های اجرایی ،دستگاه می تواند پس از تکمیل اطلاعات مربوطه وارد خدمت ارزیابی عملکرد زیست محیطی دستگاه های اجرایی کلیک کند و مدارک مربوط به فعالیت های زیست محیطی دستگاه را وارد نماید.. .


پس از تکمیل موارد فوق از طرف دستگاه درخواست به کارشناس مربوطه ارجاع داده می شود و کارشناس میتواند نسبت به موارد اعلام شده نظر خود را اعلام  نماید .
پس از آن نتیجه در بخش پیگیری اعلام  می گردد.
برای اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه کنید.
https://iranemp.ir/knowledgebases
 

پرسشهای متداول

روند اجرای فرایند ارزیابی عملکرد زیست محیطی دستگاههای اجرایی کشور به چه شکل است؟
بيشتر

اطلاعات تماس

1400/12/18 چهارشنبه
 

پاسخ گویی خدمت

مسئول پاسخگویی

 آقای بیدی کارشناس ستاد-کارشناس استان

ساعات کاری

8 الی 16 شنبه تا چهارشنبه

تلفن تماس

42781541 ستاد-کارشناس استان

پست الکترونیکی

      bidi@doe.ir

آدرس مراجعه حضوری

تهران- غرب به شرق بزرگراه شهید حکیم- بین شیخ فضل الله و یادگار امام پارک طبیعت پردیسان- معاونت محیط زیست انسانی- دفترارزیابی اثرات زیست محیطی


 

نظرسنجی و تعامل

1400/12/16 دوشنبه


پیگیری

بیانیه توافق خدمت

1400/12/18 چهارشنبه
توافقنامه سطح خدمت " ارزیابی عملکرد زیست محیطی دستگاهها"

•  مقدمه


خدمت ارزیابی عملکرد زیست محیطی دستگاهها 14041129000 و شناسه زیر خدمت 14041129110 به صورت  G2B ، G2G  و G2C می باشد و  روند خدمت به صورت زیر می باشد :
  • ارسال درخواست متقاضی و مدارک و مستندات مورد نیاز به اداره کل استان
  • بررسی مدارک و مستندات اعلام نتیجه به متقاضی


.
•  هدف
• هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، کیفیت ارزیابی عملکرد زیست محیطی دستگاهها مورد توافق قرار گیرد.


•  مسئولیت‌

 قوانین و مقرراتی را که به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه می‌دهد این خدمت را ارائه کند، مصوبه شماره 157 مورخ 31 / 1 / 1377 شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشد. 
• متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.

 
•  تعهدات متقابل خدمت‌گیرنده و دستگاه اجرایی


متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه/ دفتر پیشخوان/ حضوری به این دستگاه ارائه نماید.
موارد مربوط به فرم "اطلاعات خدمت/زیرخدمت" جهت ارائه روی پایگاه اطلاع رسانی دستگاه بخش میز خدمت  در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر شده است. 


•  هزینه‌ها و پرداخت‌ها

بر اساس دستورالعمل متفاوت است. 

•  دوره عملکرد

این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می‌کند.
• این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1401]  اعتبار دارد.
• این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا دو سال اعتبار دارد. (برای خدمات G2G)
• بعد از پایان دو سال، یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.


•  خاتمه توافقنامه

این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1401]  اعتبار دارد.
بعد از پایان دو سال، یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد 
 
بيشتر

ورود به خدمت

1400/11/13 چهارشنبه