اخبار
تمديد مهلت ارسال مقالات كنفرانس بين المللي چالش هاي زيست محيطي خليج فارس و درياي عمان

اين كنفرانس با اهداف زير در تاريخ 13 لغايت 16 اسفند سال 1391 در جزيره كيش برگزار خواهد شد:

-         يكپارچه كردن نتايج مطالعات انجام شده توسط محققين، سازمان هاي تحقيقاتي ملي و بين المللي و همچنين سازمان منطقه اي راپمي به منظور دسترسي به اطلاعات و معلومات موجود در منطقه؛

-         جامعيت بخشيدن به اطلاعات جمع آوري شده جهت دستيابي به شناخت بين بخشي در خصوص چگونگي برخورد با چالش هاي زيست محيطي منطقه و بويژه موارد فرامرزي و مشترك بين كشورها؛

-         ارتقاء سطح مشاركت و همكاري در مسائل زيست محيطي و بهره برداري و استفاده صحيح و خردمندانه از منابع موجود در منطقه؛

-         تبادل اطلاعات و انتقال دانش و تجربيات موفق در ساير مناطق دريايي؛

-         الويت بندي و سياستگذاري برنامه هاي اجرايي آتي در راستاي حفاظت از محيط زيست منطقه.

 

موضوعات اين كنفرانس در 4  رسته زير مطرح خواهد شد:

Ø     اقيانوس شناسي فيزيكي و زمين شناسي دريا

Ø     آلودگي و شيمي دريا

Ø     اكولوژي و بيولوژي دريا و شيلات

Ø     موضوعات نوظهور

 

لازم به ذكر است كه مهلت ارسال مقالات تا تاريخ 25 دي ماه 1391 تمديد شده است.

 جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اين كنفرانس به سايت www.ropme.org/rsaforum مراجعه فرماييد.

 بعلاوه در حاشيه اين كنفرانس نمايشگاه بين المللي با محورهاي زير برگزار مي گردد:

-         ارائه تكنولوژي هاي برتر دوستدار محيط زيست دريايي

-         معرفي پتانسيل هاي گردشگري دريايي

-         معرفي صنايع پيشرو در حفظ محيط زيست دريايي

-         آخرين دستاوردهاي پژوهشي  در زمينه محيط زيست دريايي

-         معرفي تكنولوژي هاي كاهش آلودگي هاي دريايي

-         معرفي تكنولوژي هاي پايش بر خط محيط زيست دريايي

 

جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اين نمايشگاه به سايت www.ropmefair.com مراجعه فرماييد.

بيشتر


Powered By Sigma ITID.