اصل پنجاهم قانون اساسي

حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات رو به رشدي داشته باشند ، وظيفه عمومي تلقي مي گردد.از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند ممنوع است.

پيام مقام معظم رهبري
 
تخريب محيط زيست معلول نابرابري هاي اجتماعي و استفاده غلط از طبيعت و يكي از عوامل تضييع حقوق انسان ها است. متأسفانه در جهان امروز اقليتي مرفه و ثروتمند از همه ي امكانات و مواهب طبيعي و سالم بهره برداري مي كنند ولي اكثريت ملت ها محكوم به زندگي در شرايط محيطي آلوده و غير بهداشتي و تن دادن به عوارض سوء و انواع بيماري ها و پذيرفتن بلا، مصيبت و مرگ و ميرند.

نظر خواهي
پيشنهادات و انتقادات
متن
موارد زير اختياري مي باشد
نام
سن
پست الكترونيك
شهر
كشور
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
 
Powered By Sigma ITID.