آیکون منو
ارتباط با ما


نقشه دسترسی به سازمان
آدرس : تهران، ضلع شمالی بزرگراه شهید حکیم، بین شیخ فضل ا... و یادگار امام، پارک طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت محیط زیست

تلفنخانه :      42781000-021
                               
  کد پستی: 738314155

      پست الکترونیک : info@ doe.ir

انتقادات و پیشنهادات